Hangi kondisyondaki hasta, hangi tekerlekli sandalyeyi kullanmalıdır?

Her hastanın tekerlekli sandalye ihtiyacı hastanın; tıbbi durumu, yaşı, kilosu, boyu ve hastanın (eğer bir bakıcıya ihtiyacı varsa) refakatçilerinin ihtiyaçları ve istekleri sonucunda ortaya çıkar. Bu ihtiyaçlar profesyonel bir ekip tarafından değerlendirilmeli, hasta ve hasta yakınları bilgilendirilerek üründen hastanın yaşam kalitesini maksimum seviyede arttıracak verimin alınması sağlanmalıdır.

Hastanın kullanacağı tekerlekli sandalyenin belirlenmesinde birincil parametre tekerlekli sandalyenin kullanılacağı süredir. Kısa vadeli yürüme güçlüklerinde ”standart sandalye” olarak isimlendirilen ürünlerin kullanılması ekseriyetle tavsiye edilir. Yalnız bu seçimde dikkat edilmesi gereken konu hastanın; tuvalet ihtiyacı, vücut bacak pozisyonlandırması ve boyun desteği ihtiyaçlarının kısa, orta, uzun vadede ortaya çıkmayacağına emin olunmasıdır. Aksi koşulda muhtemel gelişecek komplikasyonlar yeni ihtiyaçlar ve kaçınılmaz olarak çifte maliyetlemeye neden olacaktır.

Örneğin, geçirdiği bir bacak/ayak bölgesi operasyonu sonrası ayaklarını ve bacaklarını yere paralel şekilde tutması gereken bir hastanın standart sandalye kullanımı ile kendisine gereken tıbbi çözümlere ve yaşam kalitesine ulaşması mümkün değildir. Burada izlenmesi gereken yol profesyonel destek alarak hastanın ve hasta yakınlarının üründen maksimum verimi almasını sağlamaktır.

Hastaya uygun ürün seçimi sonrası bir diğer dikkat edilmesi gereken husus hastaya uygun tekerlekli sandalyenin transportasyonudur. Şöyle ki burada devreye tekerlekli sandalyenin taşınacağı aracın boyutları ve bagaj hacmi, tekerlekli sandalyenin kullanılacağı alandaki kapı genişlikleri ve benzeri parametreler girmektedir. Burada önemli olan husus tekerlekli sandalye edinimi sırasında profesyonellerin doğru biçimde bilgilendirilmesidir.

Bir diğer dikkat edilmesi gereken parametre hastanın gün içerisinde tekerlekli sandalye ile birlikte geçireceği süredir. Temel ihtiyaçlarını tekerlekli sandalye üzerinde geçirmek durumunda olan hastaların ” özellikli tekerlekli sandalye” olarak nitelendirilen ürün grubuna yönlendirilmesi hem hastanın yaşam kalitesinin artmasını hem de refakatçilerin eforlarını daha doğru biçimde kullanmasına olanak sağlayacaktır. Ayrıca bu profesyonel destek ile sağlanan ürün temini ”hasta kaldırma lift’i” gibi ürünlerin teminini zorunlu halden çıkarabilmekte ve kişileri gereksiz maliyetten uzaklaştırabilmektedir.

Ürünlerin imal edildiği maddelerin ihtivası da bir diğer önemli husustur. Alüminyum ve çelik gibi ana ham maddelerden hangisiyle imal edilmiş ürünün hangi hasta için daha uygun olacağı önemli bir husustur. Ürün ağırlığı uzun vadeli kullanımlarda hasta ve refakatçiler için hayati önem arz edebilmektedir. Ürünün hafif olmasının elzem olduğu koşullarda alüminyum sandalyelerin tercih edilmesi daha doğru olacaktır.

Üzerinde durulması gereken bir başka husus da ürünün hasta ya da refakatçi tarafından kullanılıyor oluşudur. Tekerlekli sandalyenin bir refakatçi tarafından kullanıldığı koşullarda ”transfer sandalyesi” olarak isimlendirilen ürün grubuna yönlenilmesi gerekmektedir. Aksi koşulda yani hastanın sandalyeyi kendisinin kullanabildiği durumlarda büyük tekerlekli sandalyeler ve akülü sandalyelere yönelmek gerekmektedir. Akülü sandalye hususunda hastanın sandalyeyi idare edebilecek durumda olup olmadığı profesyonellerce değerlendirilmelidir.

Bir diğer değinilmesi gereken konu yürüme güçlüğü çeken, yalnız yürüme yetisini tam olarak yitirmemiş hastaların rollatör kullanımı ile alakalıdır. Rollatör en kısa tanımıyla hastanın yürümesine, yürüyüşüne yön vermesine, orta, uzun vadeli yürüyüşlerde rollatörün üzerine oturarak  dinlenmesine ve hastanın günlük alışveriş ihtiyaçlarını taşımasına yarayan bir araçtır. Aynen tekerlekli sandalye seçiminde olduğu gibi rollatör seçiminde de tekerlek sayısı (3,4) ürünün mamul edildiği madde ve ürünün tekerlek boyutları hususunda ihtiyaçlara binaen profesyonel desteğine başvurulmalıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir